Användarvillkor för www.topp10vpn.com

Topp 10 VPN ("Oss "eller" Vi") tillhandahåller webbplatsen www.topp10vpn.com och olika relaterade tjänster (kollektivt "Webbplatsen") till dig, användaren, med förbehåll för att du uppfyller alla villkor, villkor och meddelanden som finns eller refereras häri ("Användarvillkoren"), liksom alla andra skriftliga avtal mellan oss och dig.

Vid användning av särskilda tjänster eller material på denna webbplats ska dessutom användare omfattas av eventuella publicerade regler som gäller för sådana tjänster eller material som kan innehålla villkor utöver dem i dessa användarvillkor. Alla sådana riktlinjer eller regler införlivas härmed genom hänvisning till dessa användarvillkor.

Dessa användarvillkor gäller från och med den 25 februari 2020. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att ändra dessa användarvillkor från tid till annan utan att meddela dig. Du bekräftar och accepterar att det är ditt ansvar att granska denna Webbplats och dessa användarvillkor från tid till annan och att bekanta dig med eventuella ändringar.

Din fortsatta användning av denna Webbplats efter sådana ändringar kommer att utgöra bekräftelse på de ändrade användarvillkoren och avtalet att följa och vara bunden av de ändrade användarvillkoren.

Vi förbehåller oss rätten att antingen ändra eller avbryta Webbplatsen, inklusive någon av Webbplatsens funktioner, när som helst med eller utan meddelande till dig. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part om vi utövar sådan rätt. Alla nya funktioner som förstärker eller förbättrar de då aktuella tjänsterna på denna wWbbplats ska också omfattas av dessa användarvillkor.

Beteende på Webbplatsen

Din användning av Webbplatsen är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar, och du är ensamt ansvarig för innehållet i din kommunikation via Webbplatsen. Genom att publicera information i eller på annat sätt använda någon/något kommunikationstjänst, chattrum, anslagstavla, diskussionsgrupp, programbibliotek eller annan interaktiv tjänst som kan vara tillgänglig för dig på eller via denna Webbplats, godkänner du att du inte kommer att ladda upp, dela, posta eller på annat sätt distribuera eller underlätta distribution av något innehåll — inklusive text, kommunikation, programvara, bilder, ljud, data eller annan information — som:

- Är olaglig, hotande, kränkande, trakasserande, ärekränkande, vilseledande, bedrägligt, kränker andras privatliv, plågsamma, innehåller explicita eller grafiska beskrivningar eller konton för sexuella handlingar (inklusive men inte begränsat till sexuellt språk av våldsam eller hotande natur riktad mot en annan individ eller grupp av individer), eller på annat sätt bryter mot våra regler eller policyer

- Gör till offer, trakasserier, nedbrytning eller hot mot en individ eller grupp av individer på grundval av religion, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller funktionshinder

- Innebär intrång på patent, varumärken, företagshemligheter, upphovsrätt, rätt till publicitet eller annan äganderätt hos någon part

- Utgör obehörig eller oönskad reklam, skräppost eller mass-e-post (även känd som "spamming"), kedjebrev, någon annan form av obehörig uppmaning, eller någon form av lotteri eller spelande

- Innehåller mjukvaru-virus eller annan datorkod, filer eller program som är utformade eller avsedda att störa, skada eller begränsa funktionen hos någon programvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller att skada eller få obehörig åtkomst till data eller annan information från tredje part

- Imiterar någon person eller enhet, inklusive någon av våra anställda eller representanter

Vi varken godkänner eller tar något ansvar för innehållet i något material som laddats upp eller lämnats in av tredje parts användare av webbplatsen. Vi brukar inte förhandsgranska, övervaka eller redigera innehåll som publiceras av användare av kommunikationstjänster, chattrum, anslagstavlor, diskussionsgrupper, programbibliotek eller andra interaktiva tjänster som kan vara tillgängliga på eller via denna webbplats. Vi och våra partners har dock rätt att efter eget gottfinnande ta bort innehåll som enligt vår bedömning inte överensstämmer med dessa Användarvillkor och andra användarregler för vår webbplats, eller är på annat sätt skadligt, stötande eller felaktigt. Vi är inte ansvariga för misslyckande eller dröjsmål med att ta bort sådant innehåll. Du samtycker härmed till sådant avlägsnande och avstår från alla anspråk mot oss som uppstår på grund av sådant avlägsnande av innehåll.

Du samtycker till att vi när som helst och efter eget gottfinnande kan säga upp ditt medlemskap, konto eller annan anknytning till vår webbplats utan föregående meddelande till dig om att du bryter mot någon av ovanstående bestämmelser. Dessutom medger du att vi kommer att samarbeta fullt ut med utredningar av överträdelser av system eller nätverkssäkerhet på andra platser, inklusive samarbete med brottsbekämpande myndigheter vid utredning av misstänkta brott.

Tredje parts-webbplatser

Denna webbplats kan länka dig till andra webbplatser på internet, eller på annat sätt innehålla hänvisningar till information, dokument, programvara, material och/eller tjänster som tillhandahålls av andra parter. Dessa webbplatser kan innehålla information eller material som vissa människor kan finna olämpligt eller stötande.

Dessa andra webbplatser och parter är inte under vår kontroll, och du bekräftar att vi inte är ansvariga för riktigheten, copyright efterlevnad, laglighet, anständighet, eller någon annan aspekt av innehållet i sådana webbplatser, inte heller är vi ansvariga för fel eller utelämnanden i hänvisningar till andra parter eller deras produkter och tjänster. Införandet av en sådan länk eller referens tillhandahålls endast som en bekvämlighet och innebär inte godkännande av, eller association med, webbplatsen eller parten av oss, eller någon garanti av något slag, antingen uttryckligt eller underförstått.

Immateriella rättigheter

Alla anpassade grafik, ikoner, logotyper och servicenamn som används på webbplatsen är registrerade varumärken, servicemärken och/eller konstverk som hålls under upphovsrätt till www.topp10vpn.com eller dess dotterbolag. Alla andra märken tillhör sina respektive ägare. Ingenting i dessa användarvillkor ger dig någon rätt att använda något varumärke, servicemärke, logotyp och/eller namn eller handelsnamn på www.topp10vpn.com eller dess dotterbolag.

Ansvarsfriskrivning

Innehåll som görs tillgängligt via denna webbplats representerar ofta yttranden och bedömningar från en informationsleverantör, webbplatsanvändare eller annan person eller enhet som inte är kopplad till oss. Vi stöder inte, inte heller är vi ansvariga för riktigheten eller tillförlitligheten i, någon åsikt, råd, eller uttalande från någon annan än en auktoriserad www.topp10vpn.com-talesman talar i hans/hennes officiella kapacitet. Se de specifika redaktionella policyerna som publiceras på olika delar av denna webbplats för ytterligare information, vilka policyer införlivas genom hänvisning till dessa användarvillkor.

Du förstår och accepterar att tillfälliga avbrott av de tjänster som finns tillgängliga via denna webbplats kan uppstå som normala händelser. Du förstår och accepterar vidare att vi inte har någon kontroll över tredjepartsnätverk som du kan komma åt under användningen av denna webbplats, och därför är förseningar och störningar av andra nätverksöverföringar helt bortom vår kontroll.

Du förstår och accepterar att de tjänster som finns tillgängliga på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och att vi inte tar något ansvar för aktualitet, radering, mis-leverans eller underlåtenhet att lagra användarkommunikation eller personaliseringsinställningar.

Internationell användning

Även om denna webbplats kan vara tillgänglig över hela världen, lämnar vi ingen garanti att materialen på denna webbplats är lämpliga eller tillgängliga för användning på platser utanför Sverige, och att skaffa sig tillgång till dem från områden där deras innehåll är olagligt är förbjudet. De som väljer att använda denna webbplats från andra platser gör det på eget initiativ och ansvarar för att lokala lagar följs. Erbjudanden för produkter, tjänster och / eller information som lämnats i samband med denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna.

Uppsägning

Du samtycker till att vi, efter eget gottfinnande, kan säga upp eller avbryta din tillgång till hela eller delar av webbplatsen med eller utan förvarning och av valfri anledning, inklusive, utan begränsning, brott mot dessa användarvillkor. Varje misstänkt bedräglig, missbrukande eller olaglig verksamhet kan vara skäl för att avsluta ditt förhållande och kan hänvisas till lämpliga brottsbekämpande myndigheter.

Vid uppsägning eller avstängning, oavsett skälen varför, upphör din rätt att använda de tjänster som finns tillgängliga på denna webbplats omedelbart, och du bekräftar och accepterar att vi omedelbart kan inaktivera eller ta bort ditt konto och all relaterad information och filer i ditt konto och/eller blockera ytterligare tillgång till sådana filer eller denna webbplats. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några anspråk eller skador som uppstår på grund av uppsägning eller avstängning eller andra åtgärder som vidtas av oss i samband med sådan uppsägning eller avstängning.

Tillämplig lag

Dessa Användarvillkor och eventuella tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dem ska regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagstiftning, utan att ge verkat till något val eller lagvalskonflikt eller regel.

Alla juridiska stämningar, åtgärder eller förfaranden som uppstår på grund av eller relaterade till dessa användarvillkor eller webbplatsen ska uteslutande avgöras i Sveriges domstolar.
 
VÅRA BÄSTA ERBJUDANDEN:X