Ansvarsfriskrivning

Senast uppdaterad 25 februari 2021

WEBBPLATSENS ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen som tillhandahålls av Topp 10 VPN ("vi"," oss" eller "vår") på www.topp10vpn.com ("webbplatsen") är endast avsedd för allmänna informationssyften. All information på webbplatsen tillhandahålls i god tro, och vi lämnar ingen garanti av något slag, uttryckligt eller underförstått, om riktigheten, tillräcklighet, giltigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten eller fullständigheten hos någon av webbplatsens information. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI HA NÅGON ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER INFORMATION SOM GES PÅ WEBBPLATSEN. DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN SKER ENBART PÅ EGEN RISK.

ANSVARSFRISKRIVNING EXTERNA LÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla (eller så kan du skickas genom webbplatsen) länkar till andra webbplatser eller innehåll som tillhör eller härrör från tredje part eller länkar till webbplatser och funktioner i banners eller annan reklam. Sådana externa länkar undersöks, övervakas eller kontrolleras inte för noggrannhet, tillräcklighet, giltighet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller fullständighet av oss. VI GARANTERAR OCH UPPMUNTRAR INTE, OCH TAR INGET ANSVAR FÖR KORREKTHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DEN INFORMATION SOM ERBJUDS AV TREDJE PARTERS WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE VIA WEBBPLATSEN ELLER PÅ NÅGON WEBBPLATS ELLER FUNKTION KOPPLAD I NÅGON BANNER ELLER ANNAN REKLAM. VI KOMMER DELTA I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJE PARTS-LEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

AFFILIATES ANSVARSFRISKRIVNING

Webbplatsen kan innehålla länkar till affiliate-webbplatser, och vi får en affiliate-provision för alla inköp som görs av dig på affiliate-webbplatsen med hjälp av sådana länkar.
 
VÅRA BÄSTA ERBJUDANDEN:X