Integritetspolicy

A. Inledning

1. Våra webbplatsbesökares integritet är mycket viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policyn förklarar vad vi gör med din personliga information.
2. Ditt samtycke till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du först besöker vår webbplats tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbplats.

B. Credit

Detta dokument skapades med hjälp av en mall från SEQ Legal (seqlegal.com)

C. Insamling av personuppgifter

Följande typer av personuppgifter kan samlas in, lagras och användas:

1. information om din dator, inklusive din IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version och operativsystem;
2. information om dina besök på och användning av denna webbplats, inklusive hänvisningskällan, besökets längd, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar;
3. information som du anger när du använder tjänsterna på vår hemsida;
4. information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
5. information som du lägger upp på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, vilket inkluderar ditt användarnamn, profilbilder och innehållet i dina inlägg;
6. information som finns i all kommunikation som du skickar till oss via e-post eller via vår webbplats, inklusive dess kommunikationsinnehåll och metadata;
7. all annan personlig information som du skickar till oss eller delar med oss.

Innan du lämnar ut personuppgifter till oss om en annan person, måste du få den personens samtycke till både utlämnande och behandling av den personliga informationen i enlighet med denna policy

D. Användningen av dina personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till oss via vår hemsida kommer att användas för de ändamål som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande:

1. Administrering av vår hemsida och verksamhet;
2. anpassa vår hemsida för dig;
3. aktivera din användning av de tjänster som finns tillgängliga på vår hemsida;
4. leverera tjänster som köpts via vår hemsida;
5. skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
6. skicka dig vårt nyhetsbrev, om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre vill ha nyhetsbrevet);
7. skicka dig marknadsföringskommunikation som rör vår verksamhet eller verksamheter hos noggrant utvalda tredje parter som vi tror kan vara av intresse för dig, via post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknik (du kan informera oss när som helst om du inte längre vill ta emot marknadsföringskommunikation);
8. att ge tredje part statistisk information om våra användare (dessa tredje parter kommer inte kunna identifiera enskilda användare från informationen);
9. hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig som beträffande vår webbplats;
10. hålla vår hemsida säker och förhindra bedrägerier;
11. kontrollera efterlevnaden av villkoren för användning av vår webbplats (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickas via vår webbplats meddelandetjänst); och
12. andra användningsområden.

Om du skickar in personlig information för publicering på vår hemsida kommer vi publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med den licens du beviljar oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av dina uppgifter på vår hemsida och kan justeras med hjälp av sekretesskontroller på webbplatsen.

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, lämna dina personuppgifter till någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direktmarknadsföring.

E. Utlämnande av personal information

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som rimligen är nödvändiga för de ändamål som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till medlemmar i vår företagsgrupp (Detta innebär våra dotterbolag, vårt ultimata holdingbolag och alla dess dotterbolag) som rimligen är nödvändiga för de ändamål som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter:

1. i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag;
2. i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;
3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken);
4. till köparen (eller den presumtiva köparen) av alla företag eller tillgångar som vi (eller överväger) säljer; och
5. till varje person som vi rimligen tror kan vända sig till en domstol eller annan behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen, om en sådan domstol eller myndighet enligt vår rimliga uppfattning rimligen skulle kunna besluta om utlämnande av den personliga informationen.

Förutom vad som anges i denna policy, kommer vi inte att ge din personliga information till tredje part.

F. Internationella dataöverföringar

1. Information som vi samlar in kan komma att lagras, bearbetas inom och överföras mellan något av de länder där vi verkar, för att vi ska kunna använda informationen i enlighet med denna policy.
2. Information som vi samlar in kan komma att överföras till följande länder som inte har dataskyddslagar som motsvarar de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
3. Personuppgifter som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig, via internet, runt om i världen. Vi kan inte förhindra att andra använder eller missbrukar sådan information.
4. Du samtycker uttryckligen till överföring av personuppgifter som beskrivs i detta avsnitt F.

G. Lagring av personuppgifter

1. I detta avsnitt G beskrivs vår policy och vårt förfarande för lagring av uppgifter, som är utformade för att säkerställa att vi uppfyller våra rättsliga skyldigheter när det gäller lagring och radering av personuppgifter.
2. Personuppgifter som vi behandlar för något eller några ändamål ska inte sparas längre än vad som är nödvändigt för detta eller dessa ändamål.
3. Vid sidan av övriga bestämmelser i detta avsnitt G kommer vi att spara dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
- i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag;
- om vi anser att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida rättsliga förfaranden, och
- för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken);

H. Dina personuppgifters säkerhet

1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
2. Vi kommer att lagra all personlig information du tillhandahåller på våra säkra (lösenords - och brandväggsskyddade) servrar.
3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som ingås via vår hemsida kommer att skyddas av krypteringsteknik.
4. Du bekräftar att överföringen av information över internet är i sig osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

I. Ändringar

Vi kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida ibland för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via det privata meddelandesystemet på vår hemsida.

J. Dina rättigheter

Du kan instruera oss att förse dig med all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

1. betalning av en avgift, och
2. leverans av lämpliga bevis på din identitet (för detta ändamål kommer vi vanligtvis att acceptera en kopia av ditt pass certifierat av en notarie plus en originalkopia av en hushållsräkning som visar din nuvarande adress).

Vi kan hålla inne personlig information som du begär i den utsträckning som lagen tillåter.

Du kan instruera oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.
I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen överens i förväg om vår användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, eller vi kommer att ge dig möjlighet att välja bort användningen av dina personuppgifter för marknadsföringssyften.

K. Tredje parts webbplatser

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till, och uppgifter om, tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, sekretesspolicys och praxis hos tredje parter.

L. Uppdatering av information

Vänligen meddela oss om den personliga information som vi har om dig behöver rättas eller uppdateras.

M. Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen "persistent" cookies eller "session " cookies: en persistent cookie kommer att lagras av webbläsaren och kommer att förbli giltig till dess fastställda utgångsdatum, om inte användaren raderas före utgångsdatum; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att löpa ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Cookies innehåller vanligtvis inte någon information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan kopplas till den information som lagras i och erhålls från cookies. Vi använder både session och långvariga cookies på vår hemsida.

1. Namnen på de cookies som vi använder på vår webbplats, och de ändamål för vilka de används, anges nedan:

- vi använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker webbplatsen / spårar användarna när de navigerar på webbplatsen / möjliggör användning av en kundvagn på webbplatsen / förbättrar webbplatsens användbarhet / analyserar användningen av webbplatsen / administrerar webbplatsen / förhindrar bedrägeri och förbättrar webbplatsens säkerhet / personaliserar webbplatsen för varje användare / riktar annonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare;

2. De flesta webbläsare låter dig att vägra att acceptera cookies—till exempel:

- I Internet Explorer (version 10) kan du blockera cookies med hjälp av inställningarna för hantering av cookies som du hittar genom att klicka på "Verktyg", "Internetalternativ", "sekretess" och sedan " Avancerat”;
- i Firefox (version 24) kan du blockera alla cookies genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ", "Sekretess", och välja "Använd anpassade inställningar för historiken" från rullgardinsmenyn och avmarkera "acceptera cookies från webbplatser"; och
- i Chrome (version 29) kan du blockera alla cookies genom att öppna menyn "Anpassa och kontrollera" och klicka på "Inställningar", "Visa avancerade inställningar" och "Innehållsinställningar" och sedan välja "Blockera webbplatser från att ställa in data" under rubriken "Cookies".

Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

3. Du kan ta bort cookies som redan lagrats på din dator—till exempel:

- i Internet Explorer (version 10) måste du ta bort cookie-filer manuellt (du hittar instruktioner för att göra det på adressen http://support.microsoft.com/kb/278835 );
- i Firefox (version 24) kan du ta bort cookies genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ" och "Sekretess", sedan välja "Använd anpassade inställningar för historia", klicka på "Visa Cookies" och sedan klicka på "Ta Bort Alla Cookies"; och
- i Chrome (version 29) kan du ta bort alla cookies genom att gå till menyn "Anpassa och kontrollera" och klicka på "Inställningar", "Visa avancerade inställningar" och "Rensa webbläsningsdata" och sedan välja "Ta bort cookies och annan webbplats och plugin-data" innan du klickar på "Rensa webbläsningsdata.”

4. Radering av cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser.
 
VÅRA BÄSTA ERBJUDANDEN:X